Najčastejšie otázky

1. Čo mi prinesie registrácia?

Registrácia na MEGATRENER.SK prináša pre trénerov možnosť vytvoriť si profil a zaregistrovať sa na online platforme, vďaka ktorej si môžu rozšíriť pole pôsobnosti aj mimo svojho fitka a mesta. Šetrí im čas, pretože klient si trénera nájde sám. Urobí tak na základe kritérií, ktoré zadá. Táto platforma dáva priestor trénerom, aby sa prezentovali a ukázali, že sú kvalifikovaní/certifikovaní, a tak sa odlíšili od ostatných. Rovnako stránka MEGATRENER.SK umožňuje registrovaným trénerom, aby sa prezentoval výsledkami na sebe alebo svojich klientoch. V neposlednom rade šetrí trénerom finančné zdroje na reklamu, nakoľko ich po zaregistrovaní prezentujeme prostredníctvom stránky my.

2. Môžem si zmeniť profilovú fotku?

Súčasťou profilu trénera je okrem informácií aj fotografia. Tú je možné si kedykoľvek zmeniť. Stačí sa prihlásiť a kliknúť na svoj profil, vybrať fotografiu z úložiska a nahrať ju na stránku.