Pôst od A po Z. Toto sú jeho najväčšie plusy a mínusy!

nedeľa, 07 apríla | 2019
Pôst od A po Z. Toto sú jeho najväčšie plusy a mínusy!

Pôst, téma týchto dní. Na jar má časť obyvateľstva zvýšenú potrebu upratovať svoju telesnú schránku.

Naša túžba po očiste je častokrát podporená reklamou na zázračné
čaje, zeleninové šťavy či iné prípravky, ktoré nás zbavia toxínov. Mnohokrát sa môžeme
stretnúť aj s interpretáciou, že pôst je vlastne detox organizmu v zmysle, keď nič
neprijímam, nemá sa vo mne čo „usadiť“. Je ale naozaj detox a pôst jedno a to isté? Aké
výhody pre seba získam, keď budem hladovať? Naopak, môžem si nejako ublížiť, keď
telu nebudem dodávať živiny? Všetko a oveľa viac v rozhovore objasní výživový
poradca Miroslav Provazník, zakladateľ Progress Culture.
Pôst nie je žiadnou novinkou, praktizuje sa od nepamäti, ale dnes akoby zažíval
znovuzrodenie v súvislosti s „detoxom organizmu“.

 

Čo to pôst vlastne je z odborného hľadiska a naozaj nám môže pomôcť zbaviť sa toxínov z tela?


Poďme si v prvom rade ujasniť pojmy „detoxikácia“ a „pôst“ a ich vzájomný súvis.
Detoxikácia organizmu (hepatická biotransformácia) prebieha v 3 fázach a denne. Nespúšťa
sa zázračnými nástrojmi ako pôst, zeleninové šťavy a podobne. Na správnu a kompletnú
detoxikáciu je potrebný dostatok bielkovín, vitamínov, minerálov a vlákniny. O detoxikácii si
môžete prečítať kompletné informácie na www.progressculture.sk/detoxikacia
Pôst je vylúčenie príjmu potravy na určitú časovú periódu – pár hodín (napr. 14 hodín
každý deň), deň, alebo ak si Ježiš, tak na 40 dní.
Súvis medzi pôstom a detoxikáciou v pravom slova zmysle je veľmi malý. Veľký
prínos pôstu je v tom, že telo dostane priestor na akýsi „oddych“, pretože neprijíma žiadne
jedlo a nemusí ho tráviť a spracovať. Tým pádom orgány zostávajú odľahčené, čo je určite
vhodné pre ľudí, ktorí dodržujú klasickú fitness stravu a jedia osemkrát denne, ale tak isto aj
pre ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné problémy (napr. kožné problémy), alebo chcú iba telo
pravidelne „reštartnúť“. Takže by som priamo s detoxikáciou pôst nespájal.


Aké sú výhody a nevýhody pôstu?


Za najväčšie výhody považujem už spomenuté malé alebo žiadne nároky na tráviaci
trakt a ďalšie orgány počas obdobia, kedy človek neprijíma žiadne jedlo. Rovnako aj
stabilizáciu inzulínu a vylučovanie rastového hormónu.

Za nevýhodu možno určite považovať vyššiu náročnosť na psychiku u niektorých
jedincov (nie každý zvláda hlad dobre), občasné návaly chute najesť sa, čo môže u niektorých
ovplyvňovať náladu (nič pre tých, ktorí robia s ľuďmi) a najmä u niektorých jedincov aj
prílišné vylučovanie kortizolu (stresový hormón).


Môžu sa pôstiť všetci, alebo sú nejaké skupiny ľudí, ktorí by sa tejto metóde očisty
organizmu mali vyhýbať.

 

Postiť sa môžu úplne všetci. V zahraničí sa bežne niektoré ochorenia liečia
kontrolovaným postením sa, takže z hľadiska ochorení môže mať pôst aj svoje výhody.
Kľúčový je však pojem „kontrolované postenie“, ktoré prebieha pod dohľadom ľudí, ktorí
majú s pôstom skúsenosti. Ak má teda niekto vážny zdravotný problém, určite by mal
postenie zvážiť. Rovnako postenie sa neodporúčam ľuďom, ktorí majú príliš veľkú produkciu
kortizolu. Takýchto ľudí možno spoznať podľa toho, že sú buď extrémne chudí
a hyperaktívni, alebo sú to ľudia, ktorí majú hektický životný štýl.

 

Pôst môže byť pre telo stresujúci. Potrebujeme absolvovať nejakú prípravu predtým, ako sa začneme pôstiť?


Jediné, na čo sa treba pripraviť je, že budete hladní. Nesúhlasím ale s tým, že postenie
sa je pre telo stresujúca záležitosť. Ak je človek zdravý (napr. neprodukuje nadmerné
množstvo kortizolu), tak postenie sa patrí k bežným stavom, ktoré telo zažíva a počas vývoja
zažívalo. To, že v súčasnej dobe je jedlo dostupné 24/7 a tým pádom je aj najmenší prejav
hladu vnímaný ako stres, je chyba doby.
Jeden zo spôsobov, ako začať pôstom môže byť postupné znižovanie potravy. V tom
prípade si treba vytýčiť jeden deň v týždni na postenie sa a každý týždeň vynechať o jedno
jedlo viac. Prvý týždeň vynechanie raňajok, druhý týždeň vynechanie raňajok a desiaty (ak je
zaradená), atď. Cieľom je urobiť jeden deň v týždni pôst. Takéto postupné znižovanie potravy
ale nie je nevyhnutné.


Ako dlho by mal trvať pôst, aby nezanechal negatívne následky na našom organizme?


Štúdie hovoria, že postenie sa 7 dní v týždni (myslené 7x24 hodinový pôst, nie 7 dní
úplne bez jedla) nemá žiadne výhody oproti posteniu sa 3 dni v týždni. Takže je určite
zbytočné postiť sa každý deň.

Preferujem, ak je každý deň zaradené aspoň nejaké jedlo, tým pádom pôsty dlhšie ako
24-hod. nie sú mojou prvou voľbou, aj keď v určitých prípadoch ich je vhodné využiť ako
nástroj. Takže dĺžka pôstu a jeho celkový priebeh záleží na individuálnych faktoroch
a cieľoch daného človeka.
Ak by som to mal ale nejako zhrnúť, tak väčšina ľudí s jedným 24 hodinovým pôstom
týždenne neurobí žiadnu chybu. Počas pôstu by som vynechal kávu (kvôli prílišnej stimulácii
kortizolu) a určite prvým jedlom, alebo predjedlom, by mala byť čerstvá zelenina, aby sa
aktivovalo trávenie a pripravilo sa na ďalší príjem jedla.

 

Čo všetko vplýva zo zdravotného hľadiska na dĺžku pôstu?


Na 100 percent psychika a vzťah k jedlu. Ak je niekto zvyknutý na to, že jedáva čo
chce, kedy chce a koľko chce, tak postenie sa bude pre neho extrémne náročné a je vhodné
začať zľahka a postupne. Rovnako ak na niekoho nevplýva hlad dobre, nie je vhodné robiť
príliš dlhé pôsty, prípadne nie je vhodné postiť sa vôbec. Emocionálne jedenie je ďalším
z faktorov, ktoré na dĺžku pôstu vplývajú. Tu by som najskôr odporúčal odstrániť psychické
spúšťače emocionálneho jedenia, pretože pôstmi sa stav môže iba zhoršiť.


Aké signály na tele by sme nemali ignorovať a po ich objavení by sme mali pôst
ukončiť?

 

V prípade, že spozorujeme dramatický pokles energie, závraty, veľkú bolesť hlavy
(mierna bolesť hlavy prítomná môže byť), stavy úzkosti, paniky alebo depresie, je vhodné
pôst okamžite ukončiť. Pôst by nikdy nemal vyvolávať žiadne nepríjemné pocity (okrem
hladu, ak ho berieme ako nepríjemný pocit), a teda je vždy nutné sledovať príznaky tela. Na
druhej strane si ale netreba klamať, a ak sa už pre pôst rozhodneme, treba ho držať a nezrušiť
ho pri prvom miernom zívnutí si kvôli tomu, že nám klesla energia.


Po niekoľkých dňoch postenia sa, máme stiahnutý žalúdok, ako postupne nabehnúť na
stravu?


V prípade, že sa niekto rozhodne postiť sa niekoľko dní, určite odporúčam začať so
zeleninou, bezlepkovými prílohami a postupne prechádzať k menej tučnému mäsu a nakoniec
ku všetkým druhom mäsa. Najhoršie, čo môže človek urobiť je, že po pôste do seba natlačí
pizzu alebo iné nekvalitné jedlo. Ak má preto človek problém s emocionálnym jedením alebo

nemá dobre zvládnuté hormóny, ktoré regulujú hlad, určite postenie sa neodporúčam, kvôli
nepriaznivým voľbám jedla po danom pôste.


Odporúčaš svojim klientom pôst aj ty? V akých prípadoch je vhodný?


V prípade, že má klient mierne zdravotné problémy, že dobre zvláda hlad a že
neprodukuje príliš veľa kortizolu počas dňa, pôst odporúčam. Takýchto klientov je však málo
a preto pôst nevyužívam ako môj nástroj číslo.1 pre zlepšovaní zdravia alebo pri premene
postavy.

 

Aká je pravdepodobnosť, že po ukončení pôstu sa dostaví jojo efekt?


Veľmi veľká. Ako som už naznačil, využitie pôstu vnímam skôr pre jeho zdravotné
výhody. Pre premenu postavy má svoje uplatnenie, avšak treba si uvedomiť, že jediná
dlhodobá a skutočná zmena postavy k lepšiemu súvisí so zmenou životného štýlu a najmä
stravovania. Nič krátkodobé (schudnutie z pôstu, napr.) nefunguje dlhodobo. Ak by sa ale
niekto rozhodol využiť pôst ako nástroj pre premenu postavy, tak určite odporúčam zaradiť
postenie sa až po tom, ako si vyčistí stravovanie. V prípade, že totiž človek skombinuje
správne postenie sa s kvalitným stravovaním a suplementáciou, vie akcelerovať spaľovanie
tuku.
Ak ale niekto čaká, že päť dňovým hladovaním zhodí 5kg (a že to bude tuk), následne
prejde ku starému spôsobu stravovania a zhodené kilá mu zostanú, potom sa pýtam z ktorej
planéty k nám priletel?