Vieš, prečo sa po tréningu musíš do sprchy odplaziť? Pretože z takéhoto tréningu rastú svaly!

streda, 15 mája | 2019
Vieš, prečo sa po tréningu musíš do sprchy odplaziť? Pretože z takéhoto  tréningu rastú svaly!

V honbe za svalmi sme ochotní skúsiť všetko možné, nemožné, nelogické aj nelegálne. Pritom to naozaj účinné je niekedy tá najprirodzenejšia vec.

Je ňou skutočne tvrdý tréning, taký, ktorý ťa donúti plakať, taký po ktorom sa ti nohy trasú ako
novorodenému Bambimu... Pri takomto tréningu nastáva totiž Hyperplázia. S jej
účinkami sa spája veľa otáznikov a nemenej očakávaní. Aby sme jej však skutočne
porozumeli, musíme pochopiť čo sú to satelitné bunky.


Satelitné bunky


Ako napovedá ich názov, sú súčasťou každého poctivého satelitu, vďaka ktorému
môžeme sledovať obľúbené športové stanice. No to nie je ich jediná funkcia. Spoluúčasť
satelitných buniek na svalovom raste je dnes už dokázaným faktom (akým spôsobom a do
akej miery sa však podieľajú na svalovom progrese vystihuje naša hudobná skupina -
Polemic). Tieto bunky sú akousi rezervou, ktorú si telo vytvára pre rôzne špeciálne situácie.
Satelitná bunka je nediferencovaná bunka, schopná zmeniť sa do takej podoby, akú telo práve
potrebuje (X-men forever). Prítomnosť satelitných buniek v okolí tréningom poškodeného
svalu má za následok diferenciáciu satelitnej bunky do podoby, ktorá je schopná splynutia,
teda fúzie so svalovou bunkou. Satelitná bunka prináša do svalovej bunky jadro a jadro
(najmä to tvrdé, tzv. hardcore) obsahuje genetický kód proteínov. Splynutie satelitnej bunky
so svalovou bunkou je teda ďalším anabolickým procesom, ktorý v konečnom dôsledku vedie
k zvýšenej syntéze svalových proteínov, čo je naozaj super. Satelitné bunky sú teda
zaujímavou súčasťou procesu svalovej hypertrofie. Viac satelitných buniek znamená viac
svalovej hmoty. Viac svalovej hmoty znamená viac bielkovín v svalových bunkách. Alebo to
znamená viac svalových buniek?


Nárast svalov sa automaticky nerovná hypertrofia

 

Slovné spojenie „svalový rast“ už akosi automaticky splýva s pojmom svalová
hypertrofia. No podľa niektorých odborníkov, ale nie je možné chápať svalový rast výlučne
ako svalovú hypertrofiu. Čo teda presne je svalová hypertrofia? Je to znásobenie
kontraktilných bielkovín - aktínu a myozínu a vedie k zhrubnutiu svalových vlákien. Toto

zhrubnutie je dokázané na bioptických vzorkách odobraných zo svalov trénovaných
športovcov (neodporúčam skúšať doma). Svalové vlákna silových športovcov majú väčší
priemer (čiže nadpriemer) a je v nich väčšie množstvo kontraktilných (kontrakcie schopných)
bielkovín v porovnaní s „úbohými“ netrénovanými jedincami. Tomuto javu hovoríme svalová
hypertrofia – čiže tréning určený pre získavanie trofejí.

Ak teda nie je možné dať jednoznačné rovná sa medzi pojmy svalový rast a svalová
hypertrofia, ponúka sa otázka, rastú svaly aj iným spôsobom ako zväčšením množstva
svalových bielkovín? No a ako hovoril Pavol Jablonický: „Viete, to není jen tak.“

Či rastú svaly zväčšením objemu existujúcich vlákien, alebo dochádza v rámci adaptácie
na svalovú záťaž k násobeniu počtu svalových vlákien, je naozaj dôležitá otázka. Faktom je,
že svalový rast je jednak výsledkom svalovej hypertrofie, o čom nie je najmenších pochýb,
ale predpokladá sa, že účasť na zväčšení objemu svalu má aj proces svalovej hyperplázie, teda
že reakciou na tréning môže byť znásobenie svalových vlákien. Možnosť, že satelitná bunka
sa nielen spojí s už existujúcou svalovou bunkou, ale že sa niektoré satelitné bunky
diferencujú na plnohodnotné svalové vlákna je údajne reálna, a samozrejme, medzi
športovcami pozitívne vítaná.


Ako aktivovať satelitné bunky?


Prostredníctvom veľmi intenzívneho tréningu dokážeme satelitné bunky aktivovať
prirodzenou cestou. Pri tréningu využívame vtedy palety tzv. Weiderových princípov, ktoré
naruší celistvosť bunečnej membrány do takej miery, že sa umožní prienik bunečného obsahu
do okolia bunky. S týmto obsahom totiž unikajú aj rôzne rastové faktory, ktoré vyvolajú
profiláciu a diferenciáciu satelitných buniek a poskytnutím nových jadier s DNA, tak umožnia
ďalší rast svalových vlákien, a teda aj svalu celkovo. Z toho vyplýva, že ak vystavíme svaly
adekvátnej (resp. viac ako adekvátnej) námahe a vytvoríme v organizme adekvátne
podmienky, reakciou je svalový rast. Vieme, že predstava, že svaly rastú na tréningu, alebo že
tréning je jedinou podmienkou svalového rastu je mylná. V skutočnosti tréningom síce všetko
začína, je to ten podstatný impulz, ale ani zďaleka sa to ním nekončí.

Ako som už hovoril, tréningový impulz musí byť dostatočne intenzívny. Sval je

opakovaným tréningom nútený k tomu, aby sa pripravil na nároky, ktoré naň kladieme. Rôzne
formy záťaže pritom zaťažujú rôzne typy svalových vlákien a kladú na bunky odlišné nároky.
Svaly maratónskeho bežca sú namáhané formou, ktorá si vyžaduje neustálu obnovu
energetických substrátov. Maratónec pritom zaťažuje prednostne tzv. pomalé svalové vlákna.
Tieto majú iné bunečné zloženie ako tzv. rýchle svalové vlákna, ktoré sa uplatňujú napríklad
pri tréningu nás kulturistov a egoistov. Zatiaľ, čo pomalé svalové vlákna obsahujú vysoký
obsah energetických organel zapojených do obnovy energie, rýchle svalové vlákna obsahujú
menej organel energetického systému, o to viac ale myofibril, ktoré umožnia tomuto svalu
kontrahovať sa v krátkom čase s vysokou frekvenciou. Práve preto, by sme si stále
populárnejšie „mobilovanie“ v gyme počas tréningu mali odpustiť. Škodíme ním sami sebe.
Konkrétnym stimulom svalového rastu na podklade tréningovej námahy je jednak drobné
poškodenie svalových buniek a druhák stimulácia rastových faktorov, alebo mediátorov.
Dostatočne intenzívny tréning vyvolá mikroskopické poškodenie svalových buniek, na ktoré
organizmus nutne a mohutne reaguje. Reakciou je aktivácia satelitných buniek, uvoľnenie
katabolických a následne anabolických hormónov a iných mediátorov. Ak tréningový stimul
nie je dostatočný, v organizme nenastane potrebná reakcia, čo znamená, že nenastane svalový
rast a my ostaneme malí a mľandraví, čo považujem za prúser.
Ďalší prúser je, ak síce trénujeme dostatočne intenzívne, ale v strave nemáme dostatok
makro a mikro živín, ktoré naše doráňané a odpálené telo nevyhnutne potrebuje na obnovu
energetických zásob a opravu poškodených svalových vlákien. A práve preto, aby sme sa
tomu nedostatku pri budovaní svalovej hmoty vyhli, už čoskoro vám napíšem o tom, čo
papať, aby sme rástli.

 

Marek Namešpetra
Osobný tréner

 

Najviac trénerov na jednom mieste nájdete na www.megatrener.sk